Указ за работа и предприети мерки в сервиза Vip repair до 29.03.2020

Published by admin on

Важна информация за всички наши клиенти, партньори и доставчици във връзка с предприети мерки на основание заповед РД-1-124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с разпространението на COVID-19 и въвеждането на извънредно положение в Република България

1. На основание т.6 от РД-1-124от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с разпространението на COVID-19 и въвеждането на извънредно положение в Република България, работният процес в сервиза ще се извършва при засилени противоепидимични мерки.

2. Всички наши служители и дистрибутори се задължават да използват предоставените им дезинфекциращи средства – дезинфектант за ръца и повърхности, почистващи средства – сапун, топла вода, кърпи за еднократна употреба и предпазни средства – маски, ръкавици.

3. Работният процес се извършва при отворени врати на работното помещение, като те следва да се дезинфекцират минимум два пъти на ден.

4. Достъпът на клиенти до работното помещение и офисите се органичава.

5. Приемът на клиенти и устройства се извършва само след предварителна уговорка на посочените телефони и имейл за контакт, като има възможност да се запази час.

6. Всяко едно прието устройство за ремонт се резинфекцира.

7. Задължително се извършва дезинфекция на ръце при прием и след приключване на работа по устройството, след работа с документи или лични вещи на клиентите.

8. Информацията, след работа по устройството се предоставя по телефон или електронна поща.Изчакването на работата по устройството се извършва извън територията на обекта, като ще получите пълнта информация по телефон или електронна поща.Телефоните за информация и предварителна резервация в приода до 29.03.2020г. ще бъдат достъпни в работното време на сервиза.

9. Всички срокове за издаване на устройства биха могли да бъдат удължени в зависимост от появата на други непредвидени и форсмажорни ситуации.Всички задължителни сервизнаи обслужвания, обвързани с гаранция, могат да се отложат след 29.03.2020г.


10. Техническата работа по устройство се извършва поетапно, от по един служител.

11. В случай, че клиент откаже да остави устройстовто си или да изпълни която и да е от препоръките, следва часът да бъде отложен за периода след 29.03.2020г.12. Не се допускат служители и клиенти със симптоми на вирусно заболяване.Благодарим за разбирането!

Categories: Новини

0 Comments

Коментари

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *