Новини

Указ за работа и предприети мерки в сервиза Vip repair до 29.03.2020

Важна информация за всички наши клиенти, партньори и доставчици във връзка с предприети мерки на основание заповед РД-1-124 от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с разпространението на COVID-19 и въвеждането на извънредно положение в Република България 1. На основание т.6 от РД-1-124от 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, във Read more…

By admin, ago